dissabte, 3 d’octubre de 2009

Bandera rodaora en NY

Bueno, encara que sé que el blog està mort i que no ho vorà ningú, per lo menos vaig a penjar la foto de Noya York ja que mos la ferem :)

Etiquetes de comentaris: